Kurs Alpha

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Alpha 2020

Każdy ma pytania. Wierzymy, że każdy powinien mieć możliwość poznania wiary chrześcijańskiej, móc zadać pytania
i podzielić się swoim punktem widzenia - niezależnie od miejsca, w którym się znajduje.

Organizator:

Fundacja Aplica

Kontakt:

Sebastian Drąg
tel. +48 512 172 179
email: alpha@aplica.pl

Data:

 • Rozpoczęcie następnej edycji planowane jest we wrześniu / październiku.
  Spotkania będą odbywały się w poniedziałki.

Miejsce:

 • ul. Sienkiewicza 11, Jaworzno

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Aplica z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Modrzejowskiej 20
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu do celów promocyjnych, w celu umożliwienia wzięcia udziału w Alpha - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a oraz lit b, lit. f (w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest marketing bezpośredni) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w organizacji Alpha
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu cofnięcia zgody
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową udziału w Alpha

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach informacyjnych i niezbędnych do procesu rejestracji w Alpha
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych


© Fundacja Aplica 2023