Nowość książkowa w naszym Kiosku

„SKANDAL BOŻEJ MIŁOŚCI. O nawróceniu, przywództwie i współdziałaniu z Bogiem” – Krzysztof Demczuk

Charyzmatyczny lider, ceniony psychoterapeuta i organizator ogromnych konferencji charyzmatycznych w niezwykle osobistym wywiadzie opowiada o swoim nawróceniu, wyjściu z uzależnienia od narkotyków i codziennej pracy na rzecz królestwa Bożego. Dzieli się doświadczeniem w prowadzeniu wspólnoty, a także przejmującym świadectwem człowieka, który przeżywszy upadek, podniósł się i radykalnie zmienił swoje życie. Mówi wprost o swoim przekonaniu, że emocje są nieodłączną częścią wiary, bo to dzięki nim Kościół podążający za przykładem Jezusa Chrystusa i natchniony Duchem Świętym jest wciąż żywy i dynamicznie się rozwija.

Przeczytaj tę poruszającą rozmowę i dowiedz się, co Krzysztof Demczuk sądzi o:

    • wpływie wiary w Bożą moc na uwolnienie człowieka od tego, co go niszczy i zniewala;

    • roli ruchów charyzmatycznych w misji Kościoła katolickiego;

    • powołaniu do bycia liderem i nauczycielem;

    • zasadach funkcjonowania wspólnot religijnych;

    • współpracy z przedstawicielami innych wyznań w dziele głoszenia Ewangelii;

    • pracy nad sobą i uczniostwie na drodze duchowego wzrostu;

    • pieniądzach w życiu chrześcijanina;

    • psychoterapii jako sposobie leczenia duszy człowieka wierzącego; wychowaniu dzieci do wiary i dawania świadectwa;przyszłości Kościoła i bliskości ponownego przyjścia Chrystusa.

 

Zapraszamy do naszego Kiosku: http://kiosk.metanoia.priv.pl/pl/p/SKANDAL-BOZEJ-MILOSCI.-O-nawroceniu%2C-przywodztwie-i-wspoldzialaniu-z-Bogiem-/178

EZER. Spotkania kobiet – „Nowa. Bóg, kobieta, początki.”Nowy cykl nauczań „Coś więcej”