Ruszamy ze spotkaniami

Bóg powołał nas do miłości, do tego, abyśmy służyli sobie nawzajem. W każdym z nas złożył dary, które są potrzebne Kościołowi. Ale każdy skarb, każdy talent ma swoją prawdziwą wartość dopiero wówczas, gdy go pomnażamy i dzielimy się nim z innymi. Bóg zna nas po imieniu, ale też wzywa po imieniu. Jesteśmy dla Niego wyjątkowi i tak samo wyjątkowe jest to, co możemy ofiarować ludziom.
Jesteśmy częścią Kościoła, którego źródłem jest Jezus Chrystus. On mówi: „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza” (J 7, 37-38). Aby jak najlepiej budować Kościół, chcemy wsłuchiwać się w głos naszego Mistrza, pełnić Jego wolę i napełniać się tym, co On sam ma dla nas, aby potem zanieść to światu. Bóg dał nam Ducha Świętego, który jest wiecznie żywy, działa w nas i przez nas. Kto czerpie z Jego źródła, będzie nieść ludziom samego Boga.
Od października część członków wspólnoty Metanoia, która niedawno do niej dołączyła, będzie brać udział w Seminarium chrztu w Duchu Świętym. Jest to kilka spotkań, w czasie których uczestnicy przygotowują swoje serca do tego, by rozpoznać, jakimi konkretnymi darami mogą służyć. Cykl spotkań zakończy się uroczystym uwielbieniem Dawcy tych wszystkich darów i indywidualną modlitwą nad każdym z uczestników.
Pierwsze spotkanie już 3 października o godz. 18.00.
Uroczysta modlitwa 9 listopada.
Błogosławimy Was!

Goście w naszej WspólnocieWYSTARTOWALI!